de Weg van het Zwaard

info@meishinkan.be

TRAININGEN

Dojo UMI
wo 20.30-22.00 uur
Sportlaan 2 - 8660 De Panne
Info: Tel. 058 73 00 11 (mentor Meishinkan)
Info: Gsm 0487 308 721 (mentor Meishinkan)

Nieuwjaarstrainingen 2016

05-01-2016 14:43

Zondag 2 januari (was een geslaagde training met UCHIKOMI DAI)

  • NIHON KATA
  • UCHIKOMI DAI
  • JI-GEIKO

woensdag 6 januari:

  • TAN-KENDO

Zondag 10 januari 

  • BOKUTO NI YORU KENDO KIHON-WAZA KEIKO-HO
  • SUBURI
  • ASHI SABAKI 
  • KIRIKAESHI
  • SHINBUN KIRI (krant snijden)
  • ballon JI-GEIKO